Velg visning:
Du har valgt:

De-Wipe

De-Wipe dekontamineringsprodukter er utviklet for effektivt å fjerne kreftfremkallende stoffer og bakterier fra hud og overflater. Våtservietter og hår-/kroppsvask dreper 99,9% av alle kjente bakterier i løpet av sekunder og hindrer at giftige stoffer absorberes gjennom huden.

 

Dekontaminering av hud, hår og utstyr er spesielt viktig for brannmannskaper, som er ekstra utsatt for giftige og kreftfremkallende stoffer i røyk og sot. Fjernes ikke forurensningene raskt, vil giftstoffene absorberes gjennom huden og kryss­kontaminere overflater.

 

Andre aktuelle brukere er politi som håndterer DNA (både for å unngå kontaminering og for egen helse), samt profesjonelle brukere i kontakt med asfalt, diesel, eksos, bly, giftige kjemikalier mm.

 

  • Fjerner umiddelbart kreftfremkallende stoffer

  • Beskytter mot skadelige dioksiner og poly­sykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)

  • 100 % biologisk nedbrytbar

  • Alkoholfri - skader ikke hudbarrieren

  • Testet i henhold til BS EN 1276 / BS EN 14476

 

NEDLASTBARE DOKUMENTER:

De-Wipe Vitenskapelig rapport

De-Wipe Produktbrosjyre