Kvalitetslykter for ethvert behov

Trenger du industrilykter, ATEX-lykter, hodelykter, oppladbare lyskastere eller Ex arbeidsbelysning?


Dacons Lyktavdeling er en av landets største distributører av kvalitetslykter og leverer et komplett sortiment av lykter til profesjonelt bruk, hvor en del produkter også er egnet for sports- og fritidsbruk.

 

Dacon er bl.a eksklusiv importør for Peli Products, amerikansk kvalitetsprodusent av ekstremt robuste og kraftige lykter for den tøffeste bruk, utviklet gjennom nærmere 40 år! Alle Peli-lykter har livstidsgaranti!

 

Hvilken lykt skal jeg velge?

Utviklingen av LED-lyskilder går med rakettfart, men vær oppmerksom på at høyest mulig lumen-styrke ikke nødvendigvis er det mest hensiktsmessige for ditt bruk. Lumen sier også kun hvor mye lys som samlet kommer ut av lyskilden, og ikke noe om retningen på lyspartiklene, bredden på lysstrålen eller hvor langt lykten lyser. Dersom kraftigst mulig lys er hva du er ute etter, er det også viktig å være klar over at oppgitte lumen-verdier ikke nødvendigvis er sammenliknbare fra produsent til produsent.

 

Stadig flere produsenter (og spesielt amerikanske) er blitt enige om en standard for måling av tekniske data for lykter: ANSI FL-1. Lumen-verdi for en LED-lyskilde avtar umiddelbart etter at lykten tennes. ANSI FL1-standarden krever derfor at lumenverdi måles som en gjennomsnittsverdi over de første to minuttene lykten er i bruk. Enkelte produsenter oppgir kun lumenverdi i det lykten tennes med ferske batterier, og vil derfor vise en høyere verdi.

Samme prinsipp gjelder ved oppgivelse av lystid per batteriskift. Sunn fornuft tilsier at det er en sammenheng mellom lysstyrke og lystid - og dette stemmer også med de fysiske lovene! Dette betyr at dersom en produsent oppgir høy lysstyrke og samtidig lang lystid, kan dette være et varsel om misvisende målinger.

Alle Peli-lykter følger ANSI FL1-standarden.