Velg visning:
Du har valgt:

PELI STORM CASE™

Peli Storm Case er tilnærmet like robuste utstyrskofferter som Peli Case, men med litt tynnere vegger/lavere vekt og fjærbelastede trykknappklaffer. 6 unike størrelser og 18 tilsvarende størrelser som Peli Case. Livstidsgaranti!

 

Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.