Velg visning:
Du har valgt:

SuperMAC™ Rack

"Medium Duty" - Moderately Fragile: 40-70 G

  • En plassbesparende, lettvekt rack kasse med uttagbart rack.

  • Beskyttelse for utstyr med vekt 9-91 kg

  • For utstyr med følsomhet 40-70 G

  • Tilgjengelig i 7 ulike høyder: 3U, 4U, 5U, 7U, 9U, 11U og 14U

  • Ideell for feltutstyr og beskyttede applikasjoner. Typisk bruk inkluderer kontrollenheter og -paneler, radar og mikrobølgeantenner, solid-state circuit electronics, eller radio-, TV- og kommunikasjonsutstyr

Ta gjerne kontakt for behovsspesifikasjon og tilbud!

Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.