Velg visning:
Du har valgt:

Peli-Hardigg™ MAC Rack

 "Medium Duty" - Moderately Fragile: 50-80 G

Ideelle for semirobust utstyr som krever god støt- og vibrasjonsbeskyttelse i en lett og kompakt kasse.

  • Beskyttelse for utstyr med vekt 9-91 kg

  • For utstyr med følsomhet 50-80 G

  • Tilgjengelig i dimensjoner 3U, 4U, 5U, 6U, 7U, 9U, 11U, 12U og 14U

  • Ideell for feltutstyr og beskyttede løsninger. Typisk bruk inkluderer solid-state circuit electronics, radar og mikrobølgeantenner, kontrollenheter og -paneler, eller radio-, TV- og kommunikasjonsutstyr.

Ta gjerne kontakt for behovsspesifikasjon og tilbud!

Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

Peli-Hardigg MAC Rack™ (spesial)